20 ก.ค. 2021 เวลา 07:18 • ไลฟ์สไตล์
ใช้ปัญญาพิจารณาว่าเวลากลางวันทำไมผีไม่มี แต่พอตกกลางคืนผีมีแสดงว่าผีมีเพราะเราหลงคิดปรุงแต่งเอาเอง
โฆษณา