มีบัญชีอยู่แล้ว?
การลงทุนอย่างยั่งยื่น ที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญในเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
เป็นอีกหนึ่งกระแสที่กำลังได้รับความสนใจจากนักลงทุน
ตราสารหนี้ก็มีการจัดกลุ่มสำหรับการลงทุนเหล่านี้เช่นกัน วันนี้เรามีคำศัพท์เกี่ยวกับตราสารหนี้เหล่านี้มาฝากกัน
ติดตามคำศัพท์ด้านการลงทุนเพิ่มเติมได้ที่ >> https://advicecenter.kkpfg.com/th/financial-glossory
1
#KKP #KiatnakinPhatra #KKPAdviceCenter #ESG #ESGBond #GreenBond #SocialBond #SustainabilityBond