มีบัญชีอยู่แล้ว?
ถ้าไม่อคติไป รถไฟรางคู่ที่ดองกันมานาน น่าจะมีประโยชน์มากในอนาคต ถนนที่ตัดใหม่ก็เหมือนกัน
คือ เขามีอำนาจเต็มมืออ่ะนะ โครงการที่ปกติต้องผ่าน EIA มันเลยเว้นได้และทำได้ ถ้าเป็นรัฐบาลปกติ อยากทำก็ทำไม่ได้หรอก
...แต่ก็มองเห็นแค่นี้จริงๆ 90% คือไม่เข้าท่า...
    จวนจ้า feel so good
    มาติดตามคะ