ส่วนใหญ่คนมักหาเหตุผลสนับสนุนการกระทำของตัวเอง
บางสิ่งที่มองว่าเลวก็ต้องดูว่าเลวระดับไหน มองในมุมเค้าแล้วเป็นเราจะทำอย่างนั้นไหม
ถ้าคงต้องทำเหมือนกันก็ถือว่าเราเองก็เลวเหมือนกัน...รึเปล่า?
โฆษณา