คิดว่าผีมีทุกที่เพราะทุกที่มีคนเคยตาย) และ ถ้าเราเจอได้คนอื่นก็เจอได้เหมือนกัน
ถ้าคนอื่นไม่ยักกะเจอเราก็ไม่ย่าจะเจอเหมือนกัน
โฆษณา