20 ก.ค. 2021 เวลา 10:26 • สุขภาพ
ถ้ามีน้อยต้องหลบหนีหรือเลี่ยงการเป็นให้ได้
แต่ถ้าเป็นกันซะส่วนใหญ่แล้ว ก็คงต้องหลบหนี แต่เผื่อใจไว้ว่าจะทำอะไรกับตัวเองถ้าตัวเองกำลังจะเป็น
โฆษณา