20 ก.ค. 2021 เวลา 13:25 • การเมือง
เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนครับ โดยเฉพาะถ้าเราอยู่ในหมู่คนที่มีตรรกะแบบนี้ ก็จะยิ่งพากันเป็นไปกันใหญ่ เช่น โกงนิด โกงหน่อยไม่เป็นไรหรอก เราทำประโยชน์มาตั้งเยอะ หรือแบบพวกมากลากไป เห็นดีเห็นงามกับหัวหน้าทุกเรื่อง ก็อาจจะทำให้หัวหน้าคนนั้นมองตัวเองผิดจากความเป็นจริงๆเรื่อยๆได้ครับ
โฆษณา