มีบัญชีอยู่แล้ว?
เขาสกดจิตตัวเองว่า ทำถูก เพียงเพื่อผลประโยชน์ที่เขาและครอบครัว จะได้
    evezychanidapa
    แอบรู้สึกเศร้าใจนะคะ คนเราทุกวันนี้เห็นแก่ตัวมากขึ้นทุกวัน ยิ่งมีอำนาจก็ยิ่งเห็นแก่ตัว