1.สร้างที่พัก สร้างฟาร์มอาหาร
2.สร้างอาวุธ สร้างปืน DIY ไปฆ่าซอมบี้ แล้วหาเมล็ดอาหารต่างๆกลับที่พัก
3.สร้างเกราะป้องกันตัว และหานำ้มันเพิ่มถ้าปืนDIYเป็นปืนไฟ
4.หาผู้รอดชีวิตเพิ่มเพื่อมาเป็นผู้ช่วย แต่เตรียมอาวุธไปด้วยเผื่อเจอซอมบี้กลางทาง
5.ผูกมิตรกับผู้รอดชีวิตคนอื่น เผื่อคนนั้นเป็นผู้ช่วยชีวิตคุณตอนคุณตกอยู่ในสภาวะฉุกเฉิน
  • 5
โฆษณา