ให้โอกาสแก้ไขความผิดพลาดต้องมีเงื่อนไข ฉบับฉัน
ใช่ควรมีเงื่อนไขเพราะทุกคนล้วนมีสิทธิ์ทำผิดพลาดกันได้ แต่ความผิดพลาดนั้นจะได้รับโอกาสให้แก้ไขอีกครั้งรึเปล่า
แน่นอนว่าต้องได้รับโอกาสให้แก้ไขในความผิดพลาด
… แต่ต้องอยู่บนเงื่อนไขและข้อตกลงร่วมกันของทั้งสองฝ่าย
#ยกตัวอย่างการทำงานในออฟฟิศ
ได้นำวงจร PDCA มาประยุกต์ใช้เพื่อการบริหารงานที่มีคุณภาพ
อันดับแรก เราจะวางแผนงานก่อนปฏิบัติงาน
อับดับสอง เราจะปฏิบัติตามแผนงาน
อับดับสาม เราจะตรวจสอบ ให้ได้ผลที่เที่ยงตรงเชื่อถือ
ได้
อับดับสี่ เราจะดำเนินงานให้เหมาะสม
(ถ้าเรานำวงจร PDCA มาปรับใช้กับการทำงานก็สามารถลดความผิดพลาดได้)
3 ถูกใจ
127 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 3
    โฆษณา