มีบัญชีอยู่แล้ว?
ผมเห็นด้วย ผู้หญิงคือเพศที่ออกแบบมาเพื่อ เข้าใจอารมณ์ผู้อื่นและพร้อมจะเข้มแข็งเพื่อปกป้องครอบครัว ด้วยคุณสมบัติเหล่านี้ทำให้ผู้หญิงสามารถ บริหารกลุ่มได้ดีกว่าผู้ชาย ที่มีการบริหารความสัมพันธ์บนเงื่อนไขของการเอาชนะ แต่ผู้หญิงนั้นจะบริหารด้วยความเข้าใจ เสียสละและความรักเหมือน คุณแม่ที่ดูแลลูก
    768426
    โอ้ว ชอบ