พวกเราทั้งหลายอยู่กับซอมบี้จริงมาตั้ง 7 ปีแล้ว ทั้งเผา ทั้งยิง ยังฆ่าไม่ได้เลยครับ
โฆษณา