มีบัญชีอยู่แล้ว?
มันตอบยาก มันอยู่ที่ความเชื่อของนิติเวชแต่ละคน ไม่ต่างกับสัปเหร่อหรือพนักงานฌาปนกิจ
บางคนก็กลัวแต่ทำ มันเป็นอาชีพ