เฉยกับเขาเพราะเราไม่ใช่เพื่อนและไม่เป็นอะไรกันมันผ่านไปแล้ว
2ถูกใจ
98รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...