22 ก.ค. 2021 เวลา 02:21 • ความคิดเห็น
แพ้ใจตัวเองอย่าได้โทษใครเพราะถ้าแพ้ใจตัวเองไปแล้วข้ออ้างจะตามมา
โฆษณา