จริงครับ...เงินซื้อความสุขไม่ได้จริงๆ....ตย.เวลาเจ็บป่วยใกล้ตาย
มีเงินทองมากมายก็ซื้อความทุกข์ หรือ ความเจ็บป่วย เพื่อให้มีความสุขนั้นไม่ได้ สุดท้ายนี้ตายกันหมด
ความสุขแท้จริง...ลองไปปฏิบัติธัมมะในสถานที่เงียบดู ...
สังคมเมือง...ส่วนใหญ่ให้ความสำคัญ วัตถุ มาก
สังคมชนบท ...ความสำคัญ ของวัตถุน้อย
ไม่มีเงิน ก็มีความสุขครับ
114รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...