22 ก.ค. 2021 เวลา 06:36 • นิยาย เรื่องสั้น
อ่านค่ะ อ่านสิ่งที่สนใจ
อ่านแล้วต้องสังเกตด้วยว่า หนังสือ หรือสิ่งที่อ่าน อยู่ในแนวไหน หรือหมวดหมู่อะไร เช่น
ถ้าเป็น นิยาย เป็นนิยายหมวดหมู่อะไร นิยายหมวดหมู่นั้นใช้คำในการถ่ายทอดประมาณไหน
ถ้าชอบหมวดหมู่นั้นๆ อ่านเยอะๆ แล้วสังเกตของหลายผู้เขียน แล้วลองฝึกเขียนในแบบของตัวเองดูค่ะ มันจะมีเอกลักษณ์ของตัวเอง ถ้าเราอ่านไปเยอะๆ อ่านหลายเรื่อง หลายหมวดหมู่
โฆษณา