ตามหลักธรรมชาติแล้ว มนุษย์ตือสิ่งมีชีวิตหนึ่ง และสิ่งมีชีวิตทุกชนิดมีสิ่ง ๆ หนึ่งเหมือนกัน คือ การเกิดขึ้นการต้องการแพร่กระจายเผ่าพันธุ์ตนเอง เพื่อครอบครอง เพื่อยึด เพื่ออยู่ เป็นเรื่องของ quantity มากกว่า quality ยิ่งในอดีตมนุษย์เองมีการทำสงครามสูญเสียประชากรไปมากด้วย ยังมีโรคที่มาลดประชากรลงไปอีก จึงทำให้มนุษย์ต้องขยายเผ่าพันธุ์ตนเองก็เพื่อบรรลุประสงค์ของสิ่งมีชีวิต
184 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา