นอกจากเจ้าชายสิทธัตถะแล้วก็ยังไม่เคยเห็นใครที่ยอมทิ้งเงินทองแล้วไปอยู่ป่าเลยนะคะ​หรือมีแต่เราไม่ทราบก็ไม่ทราบ​ แต่ส่วนตัวเราเงินซื้อทุกอย่างที่ทำให้เรามีความสุขได้​
  • 2
โฆษณา