22 ก.ค. 2021 เวลา 13:26 • สุขภาพ
ทำใจครับ เป็นกันทั้งโลก แต่ใช้เวลาช่วงนี้หาความรู้เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาศักยภาพตัวเราเพื่อวันที่เหตุการณ์เป็นปกติแล้ว เราจะได้เอาความรู้ความสามารถทีาฃ่เก็บกดมาสร้างโอกาสครับ
โฆษณา