ลองคิดดู ...
มีเงิน+มีสุข กับไม่มีเงิน+มีสุข เลือก มีเงิน
มีเงิน+มีทุกข์ กับไม่มีเงิน+มีทุกข์ เลือก มีเงิน
มีเงิน+มีทุกข์ กับ ไม่มีเงิน+มีสุข เลือก ไม่มีเงิน
มีเงิน+มีสุข กับ ไม่มีเงิน+มีทุกข์ เลือก มีเงิน
1ถูกใจ
74รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...