อย่าไปหวัง
แล้วคุณจะสมหวัง (กับความไม่หวัง) ครับ
โฆษณา