22 ก.ค. 2021 เวลา 17:23 • ความคิดเห็น
เพราะเราไม่นึกถึงคนที่เราไม่ชอบครับ😁😅
โฆษณา