เพื่อนดีๆไม่จำเป็นต้องเป็นคนด้วยกันค่ะ ไม่ได้หมายถึงมีเพื่อนเป็นผี😱 นะคะ เพื่อนอาจจะมาในรูปของต้นไม้ ดอกไม้ น้องหมา น้องแมว น้องนก น้องกา น้องไก่ ฯลฯ ใดๆในโลกล้วนเป็นเพื่อนที่ดีได้ อยู่ที่เราเลือกคบค่ะ
  • 1
โฆษณา