มีบัญชีอยู่แล้ว?
นิสัยเด่นของผู้นำสาย Introvert และ Extrovert
    ขอบคุณครับ
    สนับสนุน20 เพชร