ต้องการมีตัวตนให้เขามองเห็นเรา ให้เขาเห็นจุดเด่นของเราบ้าง เผื่อเขาจะหันมาสนใจเราหรือชอบเรา
โฆษณา