รักตัวเองให้มากไป มีเวลาให้ตัวเอง เดี๋ยวจะมีเข้ามาเองครับ
โฆษณา