มีบัญชีอยู่แล้ว?
เชื่อว่าไม่เท่ากันในบางกรณี มนุษย์เราทำอะไรหลายอย่างได้ไม่ดีในเวลาเดียวกัน การมีลูกเล็กมากกว่า 1 คน ในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันมันอาจสร้าง ความสับสนในช่วงการสร้างความผูกพัน ที่มีต่อลูกจนส่งผลให้พ่อแม่รู้สึกผูกพันลูกบางคนมากกว่าบางคน ดังนั้นการมีลูกควรมีตามช่วงเวลาที่จะมอบความรักและสร้างความผูกพันได้อย่างเต็มที่ของแต่ละช่วง เมื่อเติบโตขึ้นพ่อแม่ก็จะสามารถแยกความรู้สึกที่มีต่อลูกแต่คนได้ชัดเจนและดีขึ้นครับ