เราคนนึงที่แทบจะไม่มีเพื่อน ไม่ใช่ไม่อยากมี แต่เค้าไม่คบเรา😅
โฆษณา