23 ก.ค. 2021 เวลา 10:46
เงินซื้อความสุขที่แท้จริงไม่ได้ มีมากหรือมีน้อย ก็ทุกข์!!
โฆษณา