google มีอยู่นะครับ
เคยอ่านคร่าว ๆ บางครั้ง ฉีดผสมก็ดีกว่าฉีดแบบเดียวนะครับ
ส่วนตัว ผมเพิ่งฉีดมา เข็ม 1 ชิโนแวค เข็มสองแอสตร้า ไม่มีปัญหาอะไรครับ
ตอนนี้ อะไรมาก่อน ขอฉีดก่อนครับ ดีกว่าติดแล้วไม่มีเตียง อันนั้นแย่กว่าครับ
โฆษณา