ไม่ค่อยเศร้าเท่าไหร่..
แรกๆก็ใจหายหลังๆ
สบายแล้ว อาศัยวัน-เวลา กับ ความเคยชิน และประสบการณ์ที่เคยเดินผ่าน(เข้า)มา..
(แล้ววิ่งเลยออกไป)
  • 1
โฆษณา