ความรัก ใครนิยามไว้ว่าอะไรบ้าง ?
คำถามนี้ถูกลบ
อยู่ด้วยแล้วสบายใจ...เหงาก็กอด ร้องไห้ก็ซบ คิดถึงก็ซุกคะ
โฆษณา