อย่าพึ่งคิดไปไกล อย่างี่เง่าอย่าเอาเเต่ใจ ค่อยเอาใจกันตลอดเวลาห้ามเมินกันเเละกัน
โฆษณา