23 ก.ค. 2021 เวลา 16:42 • สุขภาพ
1 อยากแก่ให้ช้าลงกว่านี้ และฉลาดให้เร็วขึ้นกว่าเดิม เพราะมันคือโศกนาฏกรรมของชีวิต
"Life's tragedy is that we get old too soon and wise too late."
Benjamin Franklin
2มีTime Machine รู้คำตอบทั้งหมดตั้งแต่มีโลกนี้จนโควิด 19ยุติ
โฆษณา