ไม่เห็นหน้าเศร้าเลย..ผมไม่ค่อยมีเพื่อน..แล้วก็ไม่ง้อใคร....ตอนเรียนผมก็ไม่เคย ร่วมประเพณีรับน้อง...แถมด่ารุ่นพี่ด้วย..อย่ามายุ่งกับกู..ตอนทำงาน เคยอยู่ฝ่ายแผนงานและติดตาม.ผมรายงานตรงต่อท่านประธานโดยตรง..เกี่ยวกับความล่าช้าของงาน..แล้วคนคนนั้นก็จะโดนท่านประธานไปด่า คนเกลียดทั้งบริษัท...คติพจน์ในการทำงานของผมคือ...มาทำงานไม่ได้มาสงสาร..ฉายาผม ลุงโหด
  • 2
โฆษณา