มีบัญชีอยู่แล้ว?
~~หากดาวนั้นพราวแสง
เมื่อตะวันนั้นลับลา ถึงคืนวันที่กลั่นกรอง รองรองมา
เจ้าจึงพบความงามหยด รดลง บนใบหน้า
สวยงามตา ข้างขึ้น ด้วยดาวนับแสน
เหลียวมองกาย มีแต่เธอ ตกลงช่างไพเราะ
เย็นพอที่จะหลบ สงบงัน สกัดงาม...นามเดือน
จึงขอเธอที่เรืองรอง ให้เข้า ถึงใจ ของเราสอง
ดั่งเดือนเคลื่อนเดือนเหล่า ในเผ่าผอง
คล้องมวลหมู่ ดวงดาว ได้เรียงรายล้อม
ครอบครองด้วยประหนึ่ง คนที่เห็น ได้เป็นที่รัก...
รักเธอ.........กรกฎ มีฝน
เช้าแล้ว
ปานสิน
24 กรกฎาคม 2564
    IChào
    งดงาม