พูดคุยด้วยปกติ ปลอบใจ ให้ข้อคิด ไปตามมารยาท ครับ แต่คงไม่สนิทเหมือนเดิม
1ถูกใจ
44รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...