มีบัญชีอยู่แล้ว?
ปัญหาคนอื่นเหมือนการ zoom out. เรามองเห็นภาพรวม
ปัญหาของเรา เหมือนการ zoom in อยู่ใกล้เกินเห็นแต่ detail