ปัญหาคนอื่นเหมือนการ zoom out. เรามองเห็นภาพรวม
ปัญหาของเรา เหมือนการ zoom in อยู่ใกล้เกินเห็นแต่ detail
1 ถูกใจ
74 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา