24 ก.ค. 2021 เวลา 05:18 • ความคิดเห็น
เราเคยจัดการเวลาชีวิตแบบพลิกฝ่ามือค่ะ แบบไม่สนว่าไลฟ์สไตล์เดิมตัวเองเป็นอย่างไร สุดท้ายเป็นยังไงรู้มั้ยคะ ไม่รอดค่ะ
สำหรับเรา เราว่าแบ่งแต่ละเรื่องในชีวิตเป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วน สำคัญไม่เร่งด่วน ไม่สำคัญแต่เร่งด่วน และไม่สำคัญไม่เร่งด่วน ก่อนค่ะ แล้วจัดการแต่ละเรื่องตามลำดับความสำคัญลงในเวลาชีวิตเลยค่ะ
อาจชาเล้นจ์ตัวเองว่า 1 สัปดาห์เราจะทำเรื่องนี้ แล้วไม่หลุด สัปดาห์ต่อไปจะเพิ่มเรื่องอื่น ๆ เข้ามา มันจะไม่หักดิบ และทำได้นาน จนเกิดเป็นไลฟสไตล์ใหม่ แล้วเราจะรู้สึกดีกับตัวเองค่ะ
โฆษณา