มีบัญชีอยู่แล้ว?
🕋มัสยิดที่สวยที่สุดในโลก
สุข ณ ท้องถิ่น เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
ปี พ.ศ. 2561 ในช่วงเวลานี้
เจ้าใหม ได้ไปทำฮัจญ์
อยู่ที่เมืองมาดีนะห์ ประเทศ
ซาอุดิอาระเบีย
โดยบินตรงจากสนามบินหาดใหญ่ กับเครื่องบินของสายการบินซาอุดิอาระเบีย ที่เป็นเครื่องบินเช่าเหมาลำ ใช้เวลาในการบินประมาณ 8 ชั่วโมง
เมืองแรกที่เจ้าใหมไปทำฮัจญ์ คือเมืองมาดีนะห์ อยู่ที่นี้ 8 วัน เพื่อละหมาดให้ได้ 40 เวลา โดยวันหนึ่งจะละหมาด 5 เวลาเหมือนกับอยู่ที่บ้าน แต่ที่นี้ทุกคนจะไปละหมาดที่
🕋มั ส ยิ ด อัน น า บ า วี🕋
⭐✳️เป็นมัสยิดที่สวยงาม
มากที่สุดในโลก✳️⭐
ในตอนกลางวันที่ลานหน้ามัสยิด ซึ่งสามารถใช้ละหมาด ได้จะมีร่มกางไว้เพื่อบังแสงแดด
ลักษณะร่มที่กางไว้ในตอนกลางวัน
ภาพจากเจ้าใหม
พอแสงแดดเริ่มหมด ร่มก็จะหุบ ซึ่งจะมีลักษณะทัศนียภาพอีกแบบค่ะ
ในช่วงใกล้ค่ำที่ไม่มีแสงแดด
ทุกอย่างในการกางและหุบของร่มที่มัสยิดอันนาบาวี จะถูกควบคุมด้วยระบบ
ไฮโดรลิค
ในส่วนด้านในของมัสยิดก็มีความสวยงาม เป็นสถาปัตยกรรมที่ทรงคุณค่าและสวยงามมาก
ที่มัสยิดแห่งนี้ทำด้วยหินอ่อนมีความใหญ่โต ถือเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีความมหัศจรรย์ของโลกที่เดียว
ซึ่งคลิปนี้ท่านจะได้ความรู้และข้อมูลของมัสยิด
อันนาบาวี🍁🍀⭐🕋
ซึ่งในช่วงการระบาดของ โควิด -19 ในระยะ 2 ปีที่ผ่านมา คือปี 2563 และ 2564ประเทศซาอุดิอาระเบียทำการปิดประเทศไม่ให้ผู้แสวงบุญเข้าประเทศ
เจ้าใหมจึงถือเป็นความโชคดีจากพระผู้เป็นเจ้าที่ให้ได้ไปแสวงบุญและละหมาดในมัสยิดที่มีความสวยงามมากที่สุดในโลก ก่อนที่น้องโควิด-19 จะมาเยือน
แล้วพบกันใหม่กับบทความหน้า ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะคะ
เจ้าใหมทำงานคลังท้องถิ่น
มีความสุขในการแบ่งปัน
เรื่องราวผ่านตัวอักษร🕋🍁🍀🍒🕋
    Live in Hokkaido
    สวยงามมากค่า