ยังเชื่อในรักเดียวกันหรือไม่ ?
คำถามนี้ถูกลบ
เชื่อค่ะ อาจมีหลายครั้งในความรัก แต่จะมีแค่ครั้งเดียวที่ไม่มีวันลืมค่ะ😊😊
  • 1
โฆษณา