ถ้าคิดว่าเราจะอดทนไปตลอดชีวิต... ไม่ต้องปรับปรุงก็ได้นะ.. นิสัยอ่ะ
โฆษณา