24 ก.ค. 2021 เวลา 16:34
แค่ขอให้รอดไปวันๆ 😞😞😞
เราอยู่ในยุคที่เหมือนต้องเอาตชีวิตรอดไปวันๆ
ไม่มีอนาคต...ไม่มีโอกาส.. ไม่มีทางเลือก... ดูเพิ่มเติม
โฆษณา