ความเหงาคือการยึดติดกับใครบางคนมากจนเรารู้สึกโดดเดี่ยวในวันที่ไม่มีเค้า ถ้าเราอยู่ได้ด้วยตัวเอง แม้ในวันที่ไม่มีใคร ความเหงาก็เป็นเพียงความรู้สึกหนึ่งที่ผ่านมาและผ่านไปเท่านั้นเอง...
โฆษณา