ความรัก ใครนิยามไว้ว่าอะไรบ้าง ?
คำถามนี้ถูกลบ
ความรักคือความรู้สึกที่เราอยากส่งต่อสิ่งดีๆ ให้ โดยไม่มีเงื่อนไข
94 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา