25 ก.ค. 2021 เวลา 01:29 • วิทยาศาสตร์ & เทคโนโลยี
Aristotle Wheel paradox
ปริศนาที่เข้าใจง่ายมาก แต่แก้ยากโคตร
3
นักปราชญ์ชาวกรีกอย่าง อริสโตเติล ได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่ธรรมดาสุดๆไว้อย่างน่าสนใจ
นั่นคือ ปริศนาล้อของอริสโตเติล (Aristotle Wheel paradox)
1
1.หากเรากลิ้งยางรถยนต์ไปหนึ่งรอบ เราจะพบว่าระยะทางที่ยางรถกลิ้งไปได้ย่อมเท่ากับเส้นรอบวงขอบนอกของยางเส้นนั้น
1
ถ้าเราทาสีไว้ที่ขอบด้านนอกของยางรถ พอเอามากลิ้งเราจะเห็นสีติดไปบนพื้นถนนซึ่งระยะทางที่สีติดอยู่บนพื้นถนนย่อมเป็นระยะทางที่ล้อนาบไปกับพื้น
2.ตอนที่ยางรถยนต์กลิ้งไปได้ 1 รอบ แกนตรงกลางของมันย่อมกลิ้งไปได้ 1 รอบเหมือนกัน
1
อริสโตเติลลำดับความคิดจนเกิดความสงสัยว่า
- ถ้าเรามองว่าแกนของยางรถยนต์กลิ้งไปบนพื้นที่เป็นเส้นประ
- ระยะทางที่แกนกลิ้งไปได้ก็น่าจะยาวเท่ากับเส้นประ AB สีเขียว เพราะเส้นรอบวงของแกนสั้นกว่าขอบล้อด้านนอก
- พูดง่ายๆว่าวงกลมด้านในควรกลิ้งไปได้ระยะทางน้อยกว่าวงด้านนอก
- แล้วทำไมความเป็นจริงมันกลิ้งไปได้ระยะทางเท่ากับด้านนอก!
6
โฆษณา