25 ก.ค. 2021 เวลา 01:45 • ไลฟ์สไตล์
ถ้าเป็นตอนนี้...นาทีนี้ก็คือการได้กลับมาดูแลพ่อแม่ที่ป่วย...และดูแลลูกสองคนพร้อมหน้ากันคะ😊😊😊❤❤❤
โฆษณา