ไม่เคยประสบผลสำเร็จในชีวิตเลยคะ...ไม่เคยทำอะไรให้พ่อแม่ภาคภูมิใจเลยคะ...แต่ก็คิดเสมอว่ามันยังคงไม่ถึงเวลาของเรา😊😊😊
  • 2
โฆษณา