คนปัจจุบันไม่ค่อยเชื่อเรื่องบาปบุญและกฏกรรม
เพราะบางคนก็มีบุญเก่าเยอะเกินกว่ากรรมใหม่จะตามทันส่วนตัวเชื่อค่ะ
  • 1
โฆษณา